Privacy Policy

Massagestudio Dirck respecteert de privacy van haar klanten en draagt er zorg voor dat die vertrouwelijk wordt behandeld. Massagestudio Dirck heeft een beleid ingevoerd met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens. Massagestudio Dirck wil met behulp van deze Privacy Policy u voorzien van informatie rondom de verzameling en verwerking van uw persoonsgegevens.

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

GEWONE PERSOONSGEGEVENS
Uw gewone persoonsgegevens worden door Massagestudio Dirck voor verschillende doeleinden verzameld en verwerkt, zoals hieronder beschreven.
• Voor het uitvoeren van de overeenkomst met u:
o voor het beantwoorden van uw vragen;
o om u te voorzien van diensten die met u zijn overeengekomen;
• Voor bedrijfsbelangen:
o voor het versturen van nieuwsbrieven met algemene informatie over gezondheid en over mijn diensten. Indien u dergelijke informatie niet meer wenst te ontvangen, kunt u zich op ieder moment hiervoor afmelden door gebruikmaking van de link “uitschrijven” onderaan elke e-mail. U kunt hiertoe ook een e-mail versturen naar: dirck@outlook.com
o voor onze overige marketing doeleinden.
• Voor het kunnen voldoen aan de wettelijke verplichtingen.

Na uw uitdrukkelijke toestemming kan Massagestudio Dirck uw persoonsgegevens verstrekken aan derde partijen voor de doeleinden waarvoor u toestemming geeft.
Massagestudio Dirck kan de volgende gewone persoonsgegevens verwerken:
– Uw roep, voor- en achternaam
– Uw adresgegevens
– Uw telefoonnummer
– Uw e-mailadres
– Uw IP-adres

WAAROM GEWONE PERSOONSGEGEVENS NODIG?
Massagestudio Dirck verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden. Daarnaast kan Massagestudio Dirck uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit dienstverlening op het gebied van shiatsu- en massagebehandelingen.

BIJZONDERE PERSOONSGEGEVENS
De bijzondere persoonsgegeven die worden verzameld en verwerkt kunnen worden, vallen onder de categorie ‘gegevens over gezondheid’. Volgens de AVG is het verboden om bijzondere persoonsgegevens te verzamelen tenzij er al een grondslag is voor het verzamelen van gewone persoonsgegevens en er een beroep kan worden gedaan op ten minste één van de 10 uitzonderingen. De uitzondering op basis waarvan Massagestudio Dirck de bijzondere gegevens verzamelt, is dat: “iemand uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven voor de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens”.
Massagestudio Dirck kan de volgende bijzondere persoonsgegevens verwerken:
-Geslacht
-Gezondheid/ziekte verleden
-Gezondheidsklachten
-Medicijn en/of voedingssupplementen gebruik
-Voedingsgewoontes
-Leefstijl

WAAROM BIJZONDERE PERSOONSGEGEVENS NODIG?
Massagestudio Dirck verzamelt bovengenoemde bijzondere persoonsgegevens omdat ze noodzakelijk zijn voor een goede diagnose en/of het opstellen van een passend behandeltraject. De behandelingen kunnen bestaan uit: 1 Intake; onderzoek en eerste behandeling 2. Shiatsu- en massagebehandelingen
1. Intake; onderzoek en eerste behandeling
Om het onderzoek juist te kunnen interpreteren is het noodzakelijk om de voorgeschiedenis van de klachten te kennen (anamnese) en het medicijn en/of suppletiegebruik van betreffende cliënt te kennen. Deze gegevens worden namelijk gebruikt bij de afweging welke behandelingen in het belang van de cliënt toegepast kunnen worden.

2. Shiatsu- en massagebehandelingen
Om een passend behandelplan bij lichamelijke en geestelijke klachten te kunnen opstellen en uitvoeren is het noodzakelijk de bovengenoemde ‘gegevens over gezondheid’ van cliënt te inventariseren en vast te leggen.

HOE LANG WORDEN GEGEVENS BEWAARD
Massagestudio Dirck bewaart uw gewone persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt. Voor de bijzondere persoonsgegevens geldt naast bovenstaande dat die gegevens een jaar na de laatste behandeling zullen worden gewist.

DELEN MET ANDEREN
Massagestudio Dirck verstrekt uw gewone en/of bijzondere persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK
Op de website van Massagestudio Dirck worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Massagestudio Dirck gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

GOOGLE ANALYTICS
Massagestudio Dirck maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties bij Google zoekresultaatpagina’s zijn.
De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar Google en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid van Google Analytics hier aan.
Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan Massagestudio Dirck te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden.
Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Massagestudio Dirck heeft hier geen invloed op. Massagestudio Dirck heeft Google geen toestemming gegeven om verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

UW RECHTEN
U heeft de volgende rechten ten aanzien van uw (bijzondere) persoonsgegevens:
Recht van inzage. U kunt Massagestudio Dirck om bevestiging vragen of zij uw persoonsgegevens verwerkt. Indien dit het geval is, dan geeft Massagestudio Dirck – op uw verzoek – u toegang tot die persoonsgegevens en verstrekt zij u een kopie van uw persoonsgegevens.
Recht op rectificatie. Als u fouten ontdekt in de persoonsgegevens die door Massagestudio Dirck worden verwerkt, dan heeft u recht op rectificatie van de onjuiste persoonsgegevens. Indien uw persoonsgegevens onvolledig zijn, dan heeft u het recht om deze gegevens aan te vullen.
Recht op gegevenswissing. U kunt Massagestudio Dirck vragen om uw persoonsgegevens te wissen. Lees hieronder hoe u dit kunt doen.
Recht op beperking van de verwerking. U heeft onder bepaalde omstandigheden het recht op beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens.
Recht om uw toestemming in te trekken. U kunt uw toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens intrekken. Lees hieronder hoe u dit kunt doen.
Recht van bezwaar. U heeft te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.
Recht op overdraagbaarheid van gegevens. U heeft het recht om uw persoonsgegevens over te dragen aan een ander. Lees hieronder hoe u dit kunt doen.
Recht om een klacht in te dienen. Als u een vraag of een klacht heeft over hoe wij uw persoonsgegevens verwerken, kunt u een mail sturen naar dirck@outlook.com Als alternatief kunt u overwegen om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit.
U kunt een verzoek met betrekking tot bovenstaande sturen naar: dirck@outlook.com Voeg hierbij ook een kopie van uw identiteitskaart of paspoort, zodat we kunnen nagaan of de gevraagde wijzigingen toegestaan zijn. Uw verzoek zal door Massagestudio Dirck overeenkomstig de toepasselijke wet- en regelgeving worden behandeld.
Massagestudio Dirck zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

BEVEILIGEN
Massagestudio Dirck neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Massagestudio Dirck maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Massagestudio Dirck heeft de nodige administratieve, technische en organisatorische maatregelen genomen, zodat onbevoegden geen toegang hebben tot uw persoonsgegevens, alsmede om verlies en oneigenlijk gebruik van uw persoonsgegevens tegen te gaan.
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Massagestudio Dirck verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact op met Massagestudio Dirck via dirck@outlook.com
www.massagestudiodirck.nl is een website van Massagestudio Dirck.
Massagestudio Dirck is als volgt te bereiken:
Massagestudio Dirck
Postadres: Legeweg 15, 9101 MB Dokkum
Vestigingsadres: Kleine Breedstraat 3, 9101 LB Dokkum
Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 68677103
Telefoon: 06 – 12 20 88 33
E-mailadres: dirck@outlook.com

30 min. €25,

MASSAGE-CADEAUBON,
nu exclusief verkrijgbaar bij
Gezondheidswinkel Werkman Dokkum!